Beskrivning av typiska överensstämmelsesdeklarationssystem

1d-förklaringsschema

1d-schemat innehåller följande procedurer:

 • Bildandet och analysen av teknisk dokumentation;
 • genomförande av produktionskontroll
 • provning av produktprover
 • acceptans och registrering av försäkran om överensstämmelse,
 • rita ett enda överklagande.

Sökanden vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produktionsprocessen är stabil och säkerställer att de tillverkade produkterna överensstämmer med de tekniska föreskrifterna, genererar teknisk dokumentation och analyserar den.

Sökanden ger produktionskontroll.

För att kontrollera produkternas överensstämmelse med kraven i tekniska föreskrifter genomför sökanden prov på produktprover. Test av produktprover utförs enligt sökandes val i ett testlaboratorium eller ett ackrediterat testlaboratorium.

Sökanden utarbetar en försäkran om överensstämmelse och registrerar den enligt anmälningsprincipen.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

2d-förklaringsschema

2d-schemat innehåller följande procedurer:

 • Bildandet och analysen av teknisk dokumentation;
 • provning av en sats av produkter (enprodukt);
 • acceptans och registrering av försäkran om överensstämmelse,
 • rita ett enda överklagande.

Sökanden genererar teknisk dokumentation och genomför sin analys.

Sökanden utför testning av produktprover (enstaka produkter) för att säkerställa att produkterna deklareras överensstämma med kraven i tekniska föreskrifter. Test av produktprover (enstaka produkter) utförs enligt sökandens val i ett testlaboratorium eller ett ackrediterat testlaboratorium.

Sökanden utarbetar en försäkran om överensstämmelse och register enligt anmälningsprincipen.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

3d-förklaringsschema

3d-schemat innehåller följande procedurer:

 • Bildandet och analysen av teknisk dokumentation;
 • genomförande av produktionskontroll
 • provning av produktprover
 • acceptans och registrering av försäkran om överensstämmelse,
 • rita ett enda överklagande.

Sökanden vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produktionsprocessen är stabil och säkerställer att de tillverkade produkterna överensstämmer med de tekniska föreskrifterna, genererar teknisk dokumentation och analyserar den.

Sökanden ger produktionskontroll.

För att kontrollera produkternas överensstämmelse med kraven i tekniska föreskrifter genomför sökanden prov på produktprover. Test av produktprover utförs i ett ackrediterat testlaboratorium.

Sökanden utarbetar en försäkran om överensstämmelse och register enligt anmälningsprincipen.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

4d-förklaringsschema

4d-schemat innehåller följande procedurer:

 • Bildandet och analysen av teknisk dokumentation;
 • provning av en sats av produkter (enprodukt);
 • acceptans och registrering av försäkran om överensstämmelse,
 • rita ett enda överklagande.

Sökanden genererar teknisk dokumentation och genomför sin analys.

Sökanden utför testning av produktprover (enstaka produkter) för att säkerställa att produkterna deklareras överensstämma med kraven i tekniska föreskrifter. Test av produktprover (enda produkt) utförs i ett ackrediterat testlaboratorium.

Sökanden utarbetar en försäkran om överensstämmelse och register enligt anmälningsprincipen.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

5d-förklaringsschema

5d-schemat innehåller följande procedurer:

 • Bildandet och analysen av teknisk dokumentation;
 • genomförande av produktionskontroll
 • genomföra forskning (testning) typ;
 • acceptans och registrering av försäkran om överensstämmelse,
 • rita ett enda överklagande.

Sökanden vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produktionsprocessen är stabil och säkerställer att de tillverkade produkterna uppfyller kraven i tekniska föreskrifter, genererar teknisk dokumentation och analyserar den.

Sökanden ger produktionskontroll.

Produktcertifieringsorganet (ackrediterat testlaboratorium), i enlighet med ackrediteringsområdet och på sökandens vägnar, utför en undersökning av typen av produkter på ett av följande sätt:

 • forskningsprov för den planerade produktionen som en typisk representant för alla framtida produkter;
 • analys av teknisk dokumentation, provning av produktprover eller kritiska komponenter i produkter.

Resultaten av en typstudie registreras i en slutsats (intyg om överensstämmelse) och (eller) ett protokoll där ett ackrediterat testlaboratorium ger en bedömning av överensstämmelsen av typen av produkt till de fastställda kraven.

Sökanden utarbetar en försäkran om överensstämmelse och register enligt anmälningsprincipen.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

6d-förklaringsschema

6d-schemat innehåller följande procedurer:

 • utformning och analys av teknisk dokumentation, som nödvändigtvis inkluderar ett certifikat för hanteringssystemet (kopia av certifikatet) utfärdat av certifieringsorganet för ledningssystem, som bekräftar att styrningssystemets överensstämmelse med de krav som definieras i tekniska föreskrifter;
 • genomförande av produktionskontroll
 • provning av produktprover
 • acceptans och registrering av försäkran om överensstämmelse,
 • rita ett enda överklagande
 • kontroll över stabiliteten i förvaltningssystemet.

Sökanden vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa stabiliteten i förvaltningssystemet och produktionsvillkor för tillverkning av produkter som uppfyller kraven i tekniska föreskrifter, genererar teknisk dokumentation och analyser med beaktande av att ett eller flera dokument kan fastställas i den tekniska föreskriften för vilken efterlevnad certifikat för ledningssystemet.

Sökanden ger produktionskontroll och informerar certifieringsorganet för förvaltningssystemen om alla planerade förändringar i ledningssystemet.

Sökanden utför testning av produktprover. Test av produktprover utförs i ett ackrediterat testlaboratorium.

Sökanden utarbetar en försäkran om överensstämmelse och register enligt anmälningsprincipen.

Sökanden ska tillämpa ett enda överklagande, om inte annat föreskrivs i de tekniska föreskrifterna.

Certifieringsorganet för ledningssystem utför kontrollkontroll över driften av det certifierade hanteringssystemet.

Om resultatet av kontrollkontrollen är negativt, gör sökanden ett av följande beslut:

 • upphäva försäkran om överensstämmelse
 • Avbryt försäkran om överensstämmelse.

Sökanden ska göra en inresa i det enhetliga registret över utfärdade intyg om överensstämmelse och registrerad försäkran om överensstämmelse utfärdad i en enda form.

Sammanfattande tabell över typiska överensstämmelsesdeklarationssystem
Kretskort Schema-element Ansökan sökanden Dokument som bekräftar att
Produkttester, typ forskning Skattning av produktion Produktionskontroll
1D Produkttestning utförs av tillverkaren - Produktionen övervakas av tillverkaren För seriella produkter Tillverkare av staten - Medlem av tullunionen eller en person som är auktoriserad av en utländsk tillverkare inom tullunionen Försäkran om överensstämmelse för serieproduktion
2D batchprovning av produkter (enda produkt) utförs av sökanden - - För satsproduktion (enprodukt) Tillverkare, säljare (leverantör) av staten - Medlem av tullunionen eller en person som är auktoriserad av en utländsk tillverkare inom tullunionen Försäkran om överensstämmelse för produktionsbatchen (enstaka objekt)
3D provning av produktprover i ett ackrediterat testlaboratorium (centrum) - Produktionen övervakas av tillverkaren För seriella produkter Tillverkare av staten - Medlem av tullunionen eller en person som är auktoriserad av en utländsk tillverkare inom tullunionen Försäkran om överensstämmelse för serieproduktion
4D batchtestning av produkter (enprodukt) i ett ackrediterat testlaboratorium (center) - - För satsproduktion (enprodukt) Tillverkare, säljare (leverantör) av staten - Medlem av tullunionen eller en person som är auktoriserad av en utländsk tillverkare inom tullunionen Försäkran om överensstämmelse för produktionsbatchen (enstaka objekt)
5D typtest - Produktionen övervakas av tillverkaren För seriella produkter Tillverkare av staten - Medlem av tullunionen eller en person som är auktoriserad av en utländsk tillverkare inom tullunionen Försäkran om överensstämmelse för serieproduktion
6D provning av produktprover i ett ackrediterat testlaboratorium (centrum) certifieringssystem för kontrollsystem och kontroll av ett certifieringsorgan för ledningssystem Produktionen övervakas av tillverkaren Försäkran om överensstämmelse för serieproduktion

Senator för Ryska federationen Grigory Karasin och specialrepresentant för Georgiens premiärminister för uppgörelsen av förbindelserna med Ryssland Zurab Abashidze diskuterade på fredag ​​i form av en videokonferens utsikterna för återställande av luftkommunikation mellan de två länderna.
00:58 28-11-2020 Mer detaljer ...
Den 3 december kommer Rysslands federala skatteverk för Ivanovo-regionen att hålla offentliga diskussioner i ett onlineformat
Den 3 december 2020 kl 10:30 kommer Rysslands federala skatteverk för Ivanovo-regionen att hålla offentliga diskussioner om resultaten av brottsbekämpningspraxis och riktlinjer för efterlevnad av obligatoriska krav i följande ämnen: 1. Förfarande och funktioner för inlämning av juridiska personer och enskilda personer ...
00:42 28-11-2020 Mer detaljer ...
BUCH.1С i slutet av veckan påminner traditionellt om de viktigaste nyheterna om de avgående arbetsdagarna.
00:15 28-11-2020 Mer detaljer ...
BUH.1С sammanställer regelbundet en kort översikt över nyheterna på online-biljettkontor för att hjälpa revisorer, chefer och entreprenörer att hålla sig ajour med de senaste utvecklingen inom CCT.
23:35 27-11-2020 Mer detaljer ...