Certifiering från latin översätts till (certum - true + facere - do). Certifiering avser åtgärder som bekräftar kvaliteten och efterlevnaden av de faktiska egenskaperna för de certifierade produkterna med kraven i nationella och internationella standarder.

Tyvärr är många inte uppmärksamma på certifiering av varor. Brittiska forskare har bevisat att de flesta inte vet vad PCT- eller EAC-emblemet betyder på produktförpackningar. I verkligheten visar dock överensstämmelsemärkena för GOST R och ett enda cirkulationsmärke att detta produkt godkänt förfarandet för kvalitetsbedömning. Om varorna är föremål för obligatorisk bedömning av överensstämmelse är det omöjligt att importera dem till Ryssland utan tillstånd, och följaktligen innebär avsaknaden av märkning att varorna antingen inte är föremål för obligatorisk bedömning av överensstämmelse eller har importerats olagligt.

Produktcertifiering bör vara en garanti för dess kvalitet och skydda köparen från en skrupelfri tillverkare, bekräfta att produkten är säker för människors liv och miljön. Certifiering utförs av en oberoende part för att bekräfta att objektet som studeras uppfyller gällande standarder, tekniska föreskrifter och standarder.

Vi listar de viktigaste systemen för bedömning av överensstämmelse:

GOST R-system

I Ryssland finns det sådana former för bekräftelse av produktkvalitet som obligatorisk och frivillig.

Obligatorisk certifiering krävs för produkter vars användning äventyrar konsumenternas hälsa och liv. Produktcertifiering i det nationella GOST R-systemet utförs i enlighet med kraven i regeringsdekret nr 982 daterad 01.12.2009 "Nomenklatur för varor som är föremål för obligatorisk certifiering och försäkran om överensstämmelse", till exempel däck för bilar, organiska oljor, elektrisk utrustning, hushållsapparater, produkter för barn, tobaksprodukter. Om produkterna återspeglas i denna lista blir det nödvändigt att utfärda ett intyg eller överensstämmelse.

Frivillig certifiering utförs på kundens initiativ om han vill öka konkurrenskraften, bekräfta vissa egenskaper hos produkten eller dessutom försäkra konsumenterna om dess höga konsumentkvalitet. Det frivilliga certifieringsförfarandet skiljer sig praktiskt taget inte från det obligatoriska certifieringsförfarandet. Den innehåller samma steg som anförtrotts särskilda certifieringsorgan som har lämplig statlig ackreditering.

Om produkten behöver obligatorisk certifiering räcker inte frivillig certifiering.

Certifiering för TS TR (EAEU TR)

Produktcertifiering enligt TR CU (TR Euratom) utförs endast i obligatorisk form, eftersom det för närvarande inte finns något enhetligt frivilligt kvalitetssäkringssystem i EAEU. Certifieringsförfarandet bör utföras om produkten omfattas av en eller flera tekniska föreskrifter.

Produkter som är föremål för obligatorisk bedömning av överensstämmelse (bekräftelse) inom tullunionen listas i beslutet från tullunionskommissionen nr 319 daterad 18.06.2010/XNUMX/XNUMX "En enhetlig lista över produkter som är föremål för obligatorisk bedömning av överensstämmelse (bekräftelse) inom tullunionen med utfärdande av enhetliga dokument."

Obligatorisk bekräftelse av överensstämmelse utförs endast för överensstämmelse och i de fall som fastställs i relevanta tekniska föreskrifter.

I händelse av att kraven i TR CU inte träder i kraft när det gäller varor, görs obligatorisk bekräftelse i form av certifiering på grundval av den nationella enhetliga listan över produkter som är obligatoriska certifiering.

RF-tekniska föreskrifter för brandsäkerhet (FZ-123)

Brandsäkerhetscertifiering utförs i enlighet med kraven i RF-tekniska föreskrifter för brandsäkerhet (FZ-123). Föreskrifter görs för både obligatoriska och frivilliga intyg samt förklaringar om överensstämmelse. 

Vi hjälper våra kunder att bearbeta alla nödvändiga dokument för tullklarering:

 • Vi certifierar varorna i systemet GOST R;
 • Vi certifierar produkter i enlighet med kraven i TR CU;
 • Vi utarbetar och registrerar produktdeklarationer;
 • Vi utfärdar intyg om statlig registrering av produkter (vi bekräftar överensstämmelse med sanitära och epidemiologiska standarder);
 • Vi bekräftar överensstämmelse av produkter (certifiering, förklaring) till brandsäkerhetskraven (Ryska federationens lag daterad 22 juli 2008, № 123-ФЗ "Tekniska föreskrifter om brandsäkerhetskrav ");
 • Vi gör anmälningar om FSB;

Nödvändiga dokument och information för registreringstillstånd

 • Uttalande certifierat av kundens huvud och tätning.
 • Registrering och lagstadgade dokument om kundcertifieringens organisation.
 • Teknisk dokumentation för certifierade produkter, registreringsbevis och driftsdokumentation.
 • Kontrakt.
 • Den behöriga personens kontrakt.

System för certifiering och deklaration av varor

System bestämmer med vilka regler som kommer att hända bedömning av överensstämmelsehur länge dokumenten kommer att behandlas. Enligt de godkända systemen kan certifikat eller deklarationer utfärdas till tillverkaren eller företaget för importören av varorna.

Vanligtvis utfärdas tillstånd för serieproduktion, i vilket fall produkterna kan säljas utan begränsning tills certifikatets eller deklarationens utgång har löpt ut. Om du vill kan du upprätta dokument för ett begränsat parti varor när det exakta antalet produktionsenheter anges.

Om certifieringssystemet innefattar produkttestning i speciallaboratorier, intyg om överensstämmelse utfärdat baserat på protokollet för dessa tester.

Du kan verifiera äktheten av det utfärdade intyget om överensstämmelse eller försäkran om överensstämmelse i Rosakkreditationsregistren.

Genom att registrera dig i tullen med hjälp av vårt företag blir du av med tidskrävande och monotona åtgärder för registrering av tillstånd och får giltiga och korrekta dokument om bedömning av överensstämmelse tillsammans med varor som har passerat tullklarering på kortast möjliga tid till en rimlig kostnad.
Skicka förfrågan
Senator för Ryska federationen Grigory Karasin och specialrepresentant för Georgiens premiärminister för uppgörelsen av förbindelserna med Ryssland Zurab Abashidze diskuterade på fredag ​​i form av en videokonferens utsikterna för återställande av luftkommunikation mellan de två länderna.
00:58 28-11-2020 Mer detaljer ...
Den 3 december kommer Rysslands federala skatteverk för Ivanovo-regionen att hålla offentliga diskussioner i ett onlineformat
Den 3 december 2020 kl 10:30 kommer Rysslands federala skatteverk för Ivanovo-regionen att hålla offentliga diskussioner om resultaten av brottsbekämpningspraxis och riktlinjer för efterlevnad av obligatoriska krav i följande ämnen: 1. Förfarande och funktioner för inlämning av juridiska personer och enskilda personer ...
00:42 28-11-2020 Mer detaljer ...
BUCH.1С i slutet av veckan påminner traditionellt om de viktigaste nyheterna om de avgående arbetsdagarna.
00:15 28-11-2020 Mer detaljer ...
BUH.1С sammanställer regelbundet en kort översikt över nyheterna på online-biljettkontor för att hjälpa revisorer, chefer och entreprenörer att hålla sig ajour med de senaste utvecklingen inom CCT.
23:35 27-11-2020 Mer detaljer ...