Listan över budgetklassificeringskoder rekommenderas för användning av deltagare i utländsk ekonomisk aktivitet vid betalning av tullar och andra betalningar till federal budget

Betalningsnamn Rekommenderad federal inkomstkod för betalning
1 Mervärdesskatt på varor som importeras till Ryska federationens territorium 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Excise på varor som importeras till Ryska federationens territorium 153 1 10 09000 01 0000 110
3 Exporttullar på råolja 153 1 10 09000 01 0000 110
4 Exporttullar på naturgas 153 1 10 09000 01 0000 110
5 Exporttullar på varor framställda av olja 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Övriga exporttullar 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Tullavgifter 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Tullar, skatterbetalt av individer på enhetliga tullsatser, skatter eller i form av aggregerad tullbetalning 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Förskott för framtida tullar och andra betalningar 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Säkerhet för att säkerställa betalning av tull och andra betalningar 153 1 10 09000 01 0000 110
11 Importtullar (övriga tullar, skatter och avgifter med motsvarande verkan) betalas i enlighet med bilaga 5 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014 (betalningsbelopp (omräkningar, efterskott och efterskott i motsvarande betalning, inklusive vid avbokning) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 Importtullar (andra tullar, skatter och avgifter med motsvarande verkan) betalas i enlighet med bilaga 5 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014 (ränta och ränta på den aktuella betalningen) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 Särskilda antidumpnings- och utjämningstullar som betalats i enlighet med bilaga 8 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014 (betalningsbelopp (omräkning, efterskott och efterskott på den aktuella betalningen, inklusive den inställda) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 Särskilda antidumpnings- och utjämningstullar som betalats i enlighet med bilaga 8 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014 (ränta och ränta på den aktuella betalningen) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 Preliminära särskilda preliminära antidumpningstullar och preliminära ersättningstullar som betalats i enlighet med bilaga 8 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014 (betalningsbelopp (omräkningar, efterskott och efterskott på motsvarande betalning inklusive avbokad) 153 1 10 11230 01 1000 110
16 Preliminär särskild preliminär antidumpning och preliminär kompensationstull som betalats i enlighet med bilaga 8 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014 av året (ränta och ränta på respektive betalning) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 Utnyttjningsavgift (beloppet av avgiften betald för hjulet transport (chassi) och släpvagnar för dem som importeras till Ryska federationen, med undantag för hjulfordon (chassi) och släpvagnar för dem som importeras från Republiken Vitrysslands territorium) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 Utnyttjningsavgift (påföljd för sen betalning av avgiften betald för hjulfordon (chassi) och släpvagnar för dem som importeras till Ryska federationen, med undantag för hjulfordon (chassi) och släpvagnar för dem som importeras från Republiken Vitrysslands territorium) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 Utnyttjningsavgift (avgiften för hjulfordon (chassi) och släpvagnar till dem, importerade till Ryska federationen från Republiken Vitrysslands territorium) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 Utnyttjningsavgift (böter för sen betalning av avgiften betald för hjulfordon (chassi) och släpvagnar till dem, importerade till Ryska federationen från Republiken Vitrysslands territorium) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 Utnyttjningsavgift (beloppet för den avgift som betalas för självgående fordon och släpvagnar som importeras till Ryska federationen, med undantag för självgående fordon och släpvagnar som importeras från Republiken Vitrysslands territorium) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 Utnyttjningsavgift (beloppet för den avgift som betalas för självgående fordon och släpvagnar till dessa importerade till Ryska federationen från Republiken Vitrysslands territorium) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 tillstånd tull för att fatta preliminära beslut om klassificering av varor enligt den gemensamma varubeskrivningsnomenklaturen för tullunionens utländska ekonomiska verksamhet 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Statlig skyldighet att utfärda punktskatter med en tvådimensionell streckkod som innehåller identifieraren för det enhetliga statliga automatiserade informationssystemet för registrering av volymen av produktion och cirkulation av etylalkohol, alkoholhaltiga och alkoholhaltiga produkter för märkning av alkoholhaltiga drycker 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Övriga inkomster från kompensation för kostnader för den federala budgeten (federala statliga organ, Bank of Russia, styrande organ för statliga extrabudgetfonder i Ryska federationen) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 Fonder från bortskaffande och försäljning av konfiskerade och andra egendom som omräknats till Ryska federationens inkomster (när det gäller försäljning av varulager av nämnda egendom) (andra medel från avyttring och försäljning av konfiskerade och andra egendom omräknade till Ryska federationens inkomster) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 Fonder betalade av importörer till tullmyndigheterna för utfärdande av punktskatter 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Påföljder (böter) för brott mot handlingar som utgör lagen i den Eurasiska ekonomiska unionen, Rysslands lagstiftning om tull (utesluten från 1 januari 2020) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Påföljder (böter) för brott mot Rysslands valutalagstiftning och valutaregleringsorgan, samt Rysslands lagstiftning inom exportkontrollområdet (uteslutet från 1 januari 2020) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Påföljder (böter) för brott mot den ryska federationens lagstiftning om grunden till det ryska federationens konstitutionella system, för ryska federationens statsmakt, Rysslands offentliga tjänst, om Rysslands val och folkomröstningar, om kommissionären för mänskliga rättigheter i Ryska federationen (utesluten från 1 januari 2020 år) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Penningbelopp (böter) och andra belopp som samlats in från personer som är skyldiga att begå brott och i ersättning för skada på egendom som krediteras den federala budgeten 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Övriga intäkter från penningbelopp (böter) och andra skadeståndsskulder, krediteras den federala budgeten 153 1 16 90010 01 6000 140
1 till 20 (33)

Senator för Ryska federationen Grigory Karasin och specialrepresentant för Georgiens premiärminister för uppgörelsen av förbindelserna med Ryssland Zurab Abashidze diskuterade på fredag ​​i form av en videokonferens utsikterna för återställande av luftkommunikation mellan de två länderna.
00:58 28-11-2020 Mer detaljer ...
Den 3 december kommer Rysslands federala skatteverk för Ivanovo-regionen att hålla offentliga diskussioner i ett onlineformat
Den 3 december 2020 kl 10:30 kommer Rysslands federala skatteverk för Ivanovo-regionen att hålla offentliga diskussioner om resultaten av brottsbekämpningspraxis och riktlinjer för efterlevnad av obligatoriska krav i följande ämnen: 1. Förfarande och funktioner för inlämning av juridiska personer och enskilda personer ...
00:42 28-11-2020 Mer detaljer ...
BUCH.1С i slutet av veckan påminner traditionellt om de viktigaste nyheterna om de avgående arbetsdagarna.
00:15 28-11-2020 Mer detaljer ...
BUH.1С sammanställer regelbundet en kort översikt över nyheterna på online-biljettkontor för att hjälpa revisorer, chefer och entreprenörer att hålla sig ajour med de senaste utvecklingen inom CCT.
23:35 27-11-2020 Mer detaljer ...