Förteckningen över överensstämmelse av klassificeringstyperna av skatter, avgifter och andra avgifter som tas ut av tullmyndigheterna, budgetklassificeringskoder

Betalningsnamn Betalningens tillämplighet Typ av betalning Betalningstypkod Budgetklassificeringskod
1 Tullavgifter för tullverksamhet (för tullklarering av varor, för tulldeklaration varor för tullverksamhet) Betalningar tillämpas hela tiden Euratom 1010 153 1 10 02000 01 1000 110
2 Tullavgifter för tull eskort Betalningar som tillämpas i hela EAEU 1020 153 1 10 02000 01 1000 110
3 Importtullar tull (andra avgifter, skatter och avgifter med motsvarande åtgärd), skyldighet att betala som uppstod från 1 September 2010 Betalningar som tillämpas i hela EAEU 2010 153 1 10 11010 01 1000 110
4 import tullvars skyldighet att betala uppstod före 1 September 2010 Betalningar som tillämpas i hela EAEU 2020 153 1 10 01010 01 1000 110
5 Särskild tull fastställd i enlighet med protokollet om tillämpning av särskilda skyddsåtgärder, antidumpnings- och utjämningsåtgärder i förhållande till tredje land (bilaga nr 8 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014 av året) Betalningar som tillämpas i hela EAEU 2040 153 1 10 11160 01 1000 110
6 Antidumpningstull fastställd i enlighet med protokollet om tillämpning av särskilda skyddsåtgärder, antidumpningsåtgärder och utjämningsåtgärder mot tredje land (bilaga 8 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014) Betalningar som tillämpas i hela EAEU 2050 154 1 10 11160 01 1000 110
7 Kompensationstull fastställd i enlighet med protokollet om tillämpning av särskilda skyddsåtgärder, antidumpnings- och utjämningsåtgärder i förhållande till tredje land (bilaga 8 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014 av året) Betalningar som tillämpas i hela EAEU 2060 155 1 10 11160 01 1000 110
8 Triggerskyddsåtgärd som tillämpats i enlighet med frihandelsavtalet mellan Eurasiska ekonomiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam å andra sidan 29 i maj 2015. Betalningar som tillämpas i hela EAEU 21101 153 1 10 1101001 1000 180
9 Preliminär specialavgift Betalningar som tillämpas i hela EAEU 2140 153 1 10 11230 01 1000 110
10 Förskotts antidumpningstull Betalningar som tillämpas i hela EAEU 2150 153 1 10 11230 01 1000 110
11 Preliminära ersättningskrav Betalningar som tillämpas i hela EAEU 2160 153 1 10 11230 01 1000 110
12 Särskild avgift som betalats i enlighet med förfarandet för insamling av motsvarande preliminära tulltullar Betalningar som tillämpas i hela EAEU 2240 153 1 10 11230 01 1000 110
13 Antidumpningstull betalas i enlighet med förfarandet för insamling av motsvarande preliminära tulltullar Betalningar som tillämpas i hela EAEU 2250 153 1 10 11230 01 1000 110
14 Kompensationsavgift som betalas i enlighet med det förfarande som fastställts för insamling av motsvarande preliminära avgifter Betalningar som tillämpas i hela EAEU 2260 153 1 10 11230 01 1000 110
15 Mervärdesskatt Betalningar som tillämpas i hela EAEU 5010 153 1 04 01000 01 1000 110
16 Tullar och skatter till fasta priser för varor för personligt bruk Betalningar som tillämpas i hela EAEU 6010 153 1 10 05000 01 1000 110
17 Den totala tullbetalningen för varor för personligt bruk Betalningar som tillämpas i hela EAEU 6020 153 1 10 05000 01 1000 110
18 Tullagringsavgifter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Exporttullar 1030 153 1 10 02000 01 1000 110
19 Exporttull på råolja som exporteras utanför EAEU: s tullområde Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Exporttullar 3010 153 1 10 01021 01 1001 110
20 Exporttull på råolja, med undantag för olja som exporteras utanför EAEU: s tullområde Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Exporttullar 3020 153 1 10 01021 01 1002 110
21 Exporttull på naturgas Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Exporttullar 3030 153 1 10 01022 01 1000 110
22 Exporttull på varor framställda av olja Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Exporttullar 3040 153 1 10 01023 01 1000 110
23 Exporttull på varor för vilka det inte finns någon särskild kod för typen av exporttull Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Exporttullar 3050 153 1 10 01024 01 1000 110
24 Exporttull på råolja som exporteras från Ryska federationens territorium genom Republiken Vitrysslands territorium genom rörledningstransport, enligt separata avtal Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Exporttullar 3060 153 1 10 01021 01 1003 110
25 Punktskatt på etylalkohol från livsmedelsråvaror (med undantag av destillat av vin, druv, frukt, brandy, calvados, temporal) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4010 153 1 04 02011 01 1000 110
26 Punktskatt på alkoholprodukter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4020 153 1 04 02020 01 1000 110
27 Punktskatt på tobaksrör, rökning, tuggning, sugning, snusning, vattenkrok (med undantag för tobak, som används som råmaterial för produktion av tobaksvaror) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4030 153 1 04 02030 01 1000 110
28 Punktskatt på bensinbil Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4040 153 1 04 02040 01 1000 110
29 Punktskatt på rak bensin Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4050 153 1 04 02140 01 1000 110
30 Punktskatt på personbilar med motorstyrka upp till 67,5 KW (90 l.a.a) inkluderande Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4060 153 1 04 02060 01 1000 110
31 Punktskatt på dieselbränsle Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4070 153 1 04 02070 01 1000 110
32 Punkta på motoroljor för diesel och (eller) förgasare (injektionsmotorer) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4080 153 1 04 02080 01 1000 110
33 Punktskatt på viner, fruktviner (med undantag för mousserande viner (champagne), vindrycker gjorda utan tillsats av rektifierad etylalkohol gjord av livsmedelsråvaror och (eller) alkoholiserad druv eller annan urt och (eller) vindestillat och ( eller) fruktdestillat Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4090 153 1 04 02090 01 1000 110
34 Punktskatt på öl med standard (standardiserat) innehåll av volymfraktionen av etylalkohol till 0,5 procent, inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4100 153 1 04 02100 01 1000 110
35 Punkta på alkoholprodukter med en volymandel av etylalkohol över 9-procent (med undantag för öl, vin, fruktvin, mousserande viner (champagne), vindrycker gjorda utan tillsats av rektifierad etylalkohol framställd av livsmedelsråvaror och (eller) alkoholiserad druv eller annan fruktmjöl och (eller) vindestillat och (eller) fruktdestillat) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4120 153 1 04 02110 01 1000 110
36 Punktskatt på alkoholprodukter med en volymandel av etylalkohol upp till 9 procent inklusive (med undantag för öl, drycker gjorda på basis av öl, vin, fruktvin, mousserande viner, champinjoner, cider, poire, mjöl, vindrycker gjorda utan tillsats av rektifierad etyl alkohol framställd av livsmedelsråvaror och (eller) alkoholiserad druv eller annan fruktmjöl och (eller) vindestillat och (eller) fruktdestillat) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4130 153 1 04 02130 01 1000 110
37 Punktskatt på destillat: vin, druv, frukt, brandy, calvados, whisky Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4140 153 1 04 02012 01 1000 110
38 Punktskatt på etanol från icke-livsmedelsråvaror Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4150 153 1 04 02013 01 1000 110
39 Punktskatt på cider, poiret, mead Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4160 153 1 04 02120 01 1000 110
40 Punkta på personbilar med motoreffekt över 67,5 kW (90 hk) och upp till 112,5 kW (150 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4180 153 1 04 02060 01 1000 110
41 Punktskatt på motorcyklar med motoreffekt över 112,5 kW (150 hk) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4190 153 1 04 02060 01 1000 110
42 Punktskatt på mousserande viner (champagne) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4200 153 1 04 02090 01 1000 110
43 Punkta på öl med ett standard (standardiserat) innehåll av volymfraktionen av etylalkohol över 0,5 procent och upp till 8,6 procent inklusive ölbaserade drycker Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4210 153 1 04 02100 01 1000 110
44 Punkta på öl med ett standard (standardiserat) innehåll av volymfraktionen av etylalkohol över 8,6-procent Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4220 153 1 04 02100 01 1000 110
45 Punktskatt på cigarrer Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4230 153 1 04 02030 01 1000 110
46 Punkta på cigarillos (cigarrer), bidis, kretek Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4240 153 1 04 02030 01 1000 110
47 Punkta på cigaretter, cigaretter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4250 153 1 04 02030 01 1000 110
48 Punktskatt på mellersta destillat Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4260 153 1 04 02170 01 1000 110
49 Punktskatt på elektroniska nikotinleveranssystem Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4270 153 1 04 02180 01 1000 110
50 Punktskatt på vätska för elektroniska nikotinleveranssystem Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4280 153 1 04 02190 01 1000 110
51 Punktskatt på tobaksvaror (tobaksvaror) avsedda för konsumtion genom uppvärmning Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4290 153 1 04 02200 01 1000 110
52 Punktskatt på personbilar med motoreffekt över 112,5 kW (150 hk) och upp till 147kW (200 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4300 153 1 04 02060 01 1000 110
53 Punkta på personbilar med motoreffekt över 147kW (200 hk) och upp till 220 kW (300 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4310 153 1 04 02060 01 1000 110
54 Punkta på personbilar med motoreffekt över 220 kW (300 hk) och upp till 294 kW (400 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4320 153 1 04 02060 01 1000 110
55 Punkta på personbilar med motoreffekt över 294 kW (400 hk) och upp till 367 kW (500 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4330 153 1 04 02060 01 1000 110
56 Punktskatt på personbilar med motoreffekt över 367 kW (500 hk) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen punktskatter 4340 153 1 04 02060 01 1000 110
57 Fonder från försäljning av konfiskerade varor i fråga om försäljning av varulager av den specificerade egendomen Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Fonder och böter 7015 153 1 14 03012 01 0400 440
58 Fonder från försäljningen av varor som förvaras av tullmyndigheterna i det belopp som beräknades på dagen för kvarhållandet av dessa varor Importtullar och skatter som skulle betalas vid införsel av de kvarhållna varorna enligt tullförfarandet för utsläpp för hushållskonsumtion Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Fonder och böter 70102 153 1 17 13010 01 6000 180
59 Böter, med undantag för böter för brott mot Ryska federationens valutareglement och handlingar av valutaregleringsorgan som åläggs av tullmyndigheterna och böter för brott mot Ryska federationens lagstiftning om grunderna för Ryska federationens konstitutionella system, Ryska federationens statsmakt, Rysslands offentliga tjänst, om val och Ryska federationens folkomröstning på kommissionären för mänskliga rättigheter i Ryska federationen Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Fonder och böter 7024 153 1 16 04000 01 6000 140
60 Böter för överträdelse av Ryska federationens valutaregler och handlingar av valutareglerande myndigheter som utses av tullmyndigheterna Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Fonder och böter 7025 153 1 16 05000 01 6000 140
61 Böter för brott mot Ryska federationens lagstiftning om grunden för Ryska federationens konstitutionella system, om Ryska federationens statsmakt, om Rysslands statliga tjänst, om Ryska federationens val och folkomröstningar, om kommissionären för mänskliga rättigheter i Ryska federationen Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Fonder och böter 7026 153 1 16 07000 01 6000 140
62 Fonder som erhållits från tillämpningen av civilrättsliga och administrativa åtgärder Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Fonder och böter 7030 153 1 16 90010 01 6000 140
63 Fonder som erhållits till följd av tillämpningen av straffrättsliga åtgärder i fall som inleds av tullmyndigheterna Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Fonder och böter 7040 153 1 16 21010 01 6000 140
64 Andra typer av betalningar som debiteras tullmyndigheterna
65 Övriga intäkter från betalning av betalda tjänster av mottagare av medel och ersättning av utgifter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9030 153 1 13 02991 01 6000 130
66 Övriga icke-skatteintäkter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9040 153 1 17 05010 01 6000 180
67 Förskott för framtida tullar och andra betalningar Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9070 153 1 10 09000 01 0000 110
68 Att säkerställa att skyldigheten att betala tullar, skatter, särskilda, antidumpningstullar, utjämningstullar uppfylls, med undantag för sådan säkerhet som görs genom en kontant deposition Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9080
69 Penninginlåning gjord som säkerhet för fullgörandet av skyldigheten att betala tullar, skatter, särskilda, antidumpning, utjämningstullar Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9090 153 1 10 10000 01 0000 110
70 Att säkerställa att uppgifterna utförs av en juridisk person som utövar verksamhet på tullområdet som tullrepresentant Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9910 153 1 10 10000 01 0000 1803
71 Att säkerställa att uppgifterna utförs av en juridisk person som utövar verksamhet på tullområdet som tullföretag Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9920 153 1 10 10000 01 0000 1803
72 Att säkerställa att uppgifterna utförs av en juridisk person som utövar verksamhet på tullområdet som ägare till ett temporärt lager Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9930 153 1 10 10000 01 0000 1803
73 Att säkerställa att uppgifterna utförs av en juridisk person som utövar verksamhet på tullområdet som ägare till ett tullager Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9940 153 1 10 10000 01 0000 1803
74 Att säkerställa att en juridisk person som utövar verksamhet inom tullområdet fullgör sina skyldigheter som ägare till en tullfri butik Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9950 153 1 10 10000 01 0000 1803
75 Säkerställa utförandet av uppgifter från en auktoriserad ekonomisk aktör Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9960 153 1 10 10000 01 0000 1803
76 Att säkerställa att uppgifterna utförs av en juridisk person som utövar verksamhet på tullområdet som ägare till ett frilager Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9970 153 1 10 10000 01 0000 1803
77 Att säkerställa att uppgifterna i en juridisk person som utövar verksamhet inom tullområdet fullgörs som tullrepresentant och tullföretag Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 98104 153 1 10 10000 01 0000 1803
78 Att säkerställa att en juridisk person som utför verksamhet inom tullen som tullrepresentant fullgör sina skyldigheter och säkerställer att en auktoriserad ekonomisk aktör fullgör sina skyldigheter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 98204 153 1 10 10000 01 0000 1803
79 Att säkerställa att uppgifterna utförs av en juridisk person som utövar verksamhet på tullområdet som tullföretag och säkerställer att en auktoriserad ekonomisk aktör fullgör sina skyldigheter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 99804 153 1 10 10000 01 0000 1803
80 Att säkerställa att uppgifterna utförs av en juridisk person som utövar verksamhet på tullområdet som tullrepresentant och tullföretag och säkerställer att en auktoriserad ekonomisk aktör utövar sina skyldigheter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 99904 153 1 10 10000 01 0000 1803
81 Penninginlåning gjord som säkerhet för organisationens skyldigheter att använda förvärvade punktskatter, för vilka organisationens förpliktelse inte har uppfyllts Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9100 153 1 16 90010 01 6000 140
82 Fonder betalade av importörer till tullmyndigheterna för utfärdande av punktskatter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9110 153 1 15 06000 01 6000 140
83 Utnyttjningsavgift betald för hjulet transport (chassi) och släpvagnar för dem som importeras till Ryska federationen, med undantag för hjulfordon (chassi) och släpvagnar för dem som importeras från Republiken Vitrysslands territorium Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9120 153 1 12 08000 01 1000 120
84 Återvinningsavgift för hjulfordon (chassi) och släpvagnar för dem som importeras till Ryska federationen från Republiken Vitrysslands territorium Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9130 153 1 12 08000 01 3000 120
85 Statlig avgift för antagande av preliminära beslut om klassificering av varor enligt den gemensamma varunomenklaturen för EAEU: s utländska ekonomiska verksamhet Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9140 153 1 08 07410 01 1000 110
86 Användningsavgift för självgående fordon och släpvagnar för dem som importeras till Ryska federationen, med undantag för självgående fordon och släpvagnar för dem som importeras från Vitrysslands territorium Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9150 153 1 12 08000 01 5000 120
87 Utnyttjningsavgift betald för självgående fordon och släpvagnar som importeras till Ryska federationen från Republiken Vitrysslands territorium Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Andra typer av betalningar som tullmyndigheterna tar ut 9160 153 1 12 08000 01 7000 120
88 Påföljder för sena betalningar av tullar vid tullverksamhet (för tullklarering av varor, för tulldeklaration av varorför tullverksamhet) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 1011 153 1 10 02000 01 2000 110
89 Påföljder för sena betalningar av tullar för tull eskort Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 1021 153 1 10 02000 01 2000 110
90 Påföljder för sen betalning av importtullar (andra tullar, skatter och avgifter som har motsvarande effekt), skyldighet att betala som uppstod från 1 september 2010 år Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 2011 153 1 10 11010 01 2000 110
91 Påföljder för sen betalning av importtullar, skyldighet att betala som uppstod före 1 september 2010 år Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 2021 153 1 10 01010 01 2000 110
92 Påföljder för sen betalning av en särskild tull som fastställs i enlighet med protokollet om tillämpning av särskilda skyddsåtgärder, antidumpnings- och utjämningsåtgärder i förhållande till tredje land (bilaga 8 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 2041 153 1 10 11160 01 2000 110
93 Påföljder för sen betalning av antidumpningstullen som fastställts i enlighet med protokollet om tillämpning av särskilda skyddsåtgärder, antidumpnings- och utjämningsåtgärder i förhållande till tredje land (bilaga 8 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 2051 153 1 10 11160 01 2000 110
94 Sanktioner för sen betalning av kompensationsavgiften fastställd i enlighet med protokollet om tillämpning av särskilda skyddsåtgärder, antidumpnings- och kompensationsåtgärder mot tredjeländer (bilaga nr 8 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 2061 153 1 10 11160 01 2000 110
95 Påföljder för sen betalning av mervärdesskatt Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 5011 153 1 04 01000 01 2000 110
96 Påföljder för sena betalningar av tullar och skatter till en enhetlig takt för varor för personligt bruk Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 6011 153 1 10 05000 01 2000 110
97 Påföljder för sen betalning av den totala tullbetalningen avseende varor för personligt bruk Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 6021 153 1 10 05000 01 2000 110
98 Påföljder för sen betalning av tullar för lagring Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 1031 153 1 10 02000 01 2000 110
99 Påföljder för sen betalning av en särskild tull som upprättats i enlighet med Ryska federationens lagstiftning Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 2071 153 1 10 01010 01 2000 110
100 Påföljder för sen betalning av antidumpningstullen fastställd i enlighet med Ryska federationens lagstiftning Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 2081 153 1 10 01010 01 2000 110
101 Påföljder för sen betalning av kompensationsavgiften fastställd i enlighet med Ryska federationens lagstiftning Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 2091 153 1 10 01010 01 2000 110
102 Påföljder för försenad betalning av den preliminära särskilda tullen Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 2141 153 1 10 11230 01 2000 110
103 Påföljder för sen betalning av antidumpningstull Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 2151 153 1 10 11230 01 2000 110
104 Påföljder för sen betalning av förskottsavgift Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 2161 153 1 10 11230 01 2000 110
105 Påföljder för sen betalning av specialavgiften betald på det sätt som föreskrivs för insamling av motsvarande preliminära avgifter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 2241 153 1 10 11230 01 2000 110
106 Påföljder för sen betalning av antidumpningstullar som betalats i enlighet med förfarandet för insamling av motsvarande preliminära tullar Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 2251 153 1 10 11230 01 2000 110
107 Påföljder för sen betalning av kompensationsavgiften betalas på det sätt som föreskrivs för insamling av motsvarande preliminära avgifter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 2261 153 1 10 11230 01 2000 110
108 Påföljder för sen betalning av exporttull på råolja som exporteras utanför EAEU: s tullområde Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 3011 153 1 10 01021 01 2001 110
109 Påföljder för sen betalning av exporttull på råolja, med undantag för olja som exporteras utanför EAEU: s tullområde Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 3021 153 1 10 01021 01 2002 110
110 Straff för sen betalning av exporttull på naturgas Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 3031 153 1 10 01022 01 2000 110
111 Påföljder för sen betalning av exporttullar på varor härrörande från olja Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 3041 153 1 10 01023 01 2000 110
112 Påföljder för sena betalningar av exporttullar på varor för vilka det inte finns någon särskild kod för typen av exporttullar Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 3051 153 1 10 01024 01 2000 110
113 Sanktioner för sen betalning av exporttull på råolja, som exporteras från Ryska federationens territorium genom Republiken Vitrysslands territorium genom rörledningstransport, enligt separata avtal Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 3061 153 1 10 01021 01 2003 110
114 Påföljder för sena betalning av punktskatter på etylalkohol från livsmedelsråvaror (med undantag av destillat av vin, druv, frukt, brandy, calvados, whisky) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4011 153 1 04 02011 01 2000 110
115 Påföljder för sena betalning av punktskatt på alkoholhaltiga produkter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4021 153 1 04 02020 01 2000 110
116 Påföljder för sena betalning av punktskatter på tobaksrör, rökning, tuggning, sugning, snuffning, vattenkrok (med undantag för tobak, som används som råvara för produktion av tobaksvaror) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4031 153 1 04 02030 01 2000 110
117 Straff för sen betalning av punktskatt på bensinbil Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4041 153 1 04 02040 01 2000 110
118 Straff för sen betalning av punktskatt på rak bensin Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4051 153 1 04 02140 01 2000 110
119 Påföljder för sena betalning av punktskatt på personbilar med motoreffekt upp till 67,5 kW (90 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4061 153 1 04 02060 01 2000 110
120 Påföljder för sena betalningar av punktskatt på dieselbränsle Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4071 153 1 04 02070 01 2000 110
121 Påföljder för sena betalning av punktskatter på motoroljor för diesel och (eller) förgasare (injektionsmotorer) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4081 153 1 04 02080 01 2000 110
122 Påföljder för sena betalningar av punktskatt på viner, fruktviner (med undantag för mousserande viner (champagne), vindrycker gjorda utan tillsats av rektifierad etylalkohol gjord av livsmedelsråvaror och (eller) alkoholiserad druv eller annan fruktört och (eller) vin destillat och / eller fruktdestillat Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4091 153 1 04 02090 01 2000 110
123 Påföljder för sena betalning av punktskatt på öl med standard (standardiserat) innehåll av volymen fraktion av etylalkohol till 0,5 procent, inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4101 153 1 04 02100 01 2000 110
124 Påföljder för sen betalning av punktskatt på alkoholprodukter med en volymandel av etylalkohol över 9-procent (med undantag för öl, vin, fruktvin, mousserande viner (champagner), vindrycker gjorda utan tillsats av rektifierad etylalkohol framställd av livsmedelsråvaror och (eller ) alkoholiserad druv eller annan fruktört och (eller) vindestillat och (eller) fruktdestillat) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4121 153 1 04 02110 01 2000 110
125 Sanktioner för sen betalning av punktskatt på alkoholprodukter med en volymandel av etylalkohol upp till 9 procent inklusive (med undantag för öl, drycker gjorda på basis av öl, vin, fruktvin, mousserande viner, champinjoner, cider, poiret, mjöl, vindrycker gjorda utan tillsats av rektifierad etylalkohol framställd av livsmedelsråmaterial och (eller) alkoholiserad druv eller annan fruktmjöl och (eller) vindestillat och (eller) fruktdestillat) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4131 153 1 04 02130 01 2000 110
126 Påföljder för sena betalning av punktskatt på vin, druv, frukt, brandy, calvados, whisky destillat Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4141 153 1 04 02012 01 2000 110
127 Påföljder för sen betalning av punktskatt på etylalkohol från råvaror som inte är livsmedel Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4151 153 1 04 02013 01 2000 110
128 Straff för sen betalning av punktskatter på cider, poire, mead Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4161 153 1 04 02120 01 2000 110
129 Påföljder för sena betalning av punktskatt på personbilar med motoreffekt över 67,5 kW (90 hk) och upp till 112,5 kW (150 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4181 153 1 04 02060 01 2000 110
130 Påföljder för sena betalning av punktskatter på motorcyklar med en motoreffekt över 112,5 kW (150 hk) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4191 153 1 04 02060 01 2000 110
131 Straff för sena betalning av punktskatter på mousserande viner (champagne) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4201 153 1 04 02090 01 2000 110
132 Påföljder för sena betalning av punktskatt på öl med standard (standardiserat) innehåll av volymfraktionen av etylalkohol över 0,5 procent och upp till 8,6 procent inklusive ölbaserade drycker Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4211 153 1 04 02100 01 2000 110
133 Påföljder för sena betalning av punktskatt på öl med ett standard (standardiserat) innehåll av volymfraktionen av etylalkohol över 8,6 procent Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4221 153 1 04 02100 01 2000 110
134 Påföljder för sena betalning av punktskatter på cigarrer Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4231 153 1 04 02030 01 2000 110
135 Straff för sena betalning av punktskatter på cigarillos (cigaretter), bidi, kretek Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4241 153 1 04 02030 01 2000 110
136 Påföljder för sen betalning av punktskatt på cigaretter, cigaretter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4251 153 1 04 02030 01 2000 110
137 Påföljder för sena betalning av punktskatter på mellersta destillat Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4261 153 1 04 02170 01 2000 110
138 Påföljder för sen betalning av punktskatt på elektroniska nikotinleveranssystem Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4271 153 1 04 02180 01 2000 110
139 Påföljder för sena betalning av punktskatt på vätskor för elektroniska nikotinleveranssystem Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4281 153 1 04 02190 01 2000 110
140 Påföljder för sen betalning av punktskatt på tobaksvaror (tobaksvaror), avsedda för uppvärmning Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4291 153 1 04 02200 01 2000 110
141 Påföljder för sena betalning av punktskatt på personbilar med motoreffekt över 112,5 kW (150 hk) och upp till 147 kW (200 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4301 153 1 04 02060 01 2000 110
142 Påföljder för sena betalning av punktskatt på personbilar med motoreffekt över 147kW (200 hk) och upp till 220 kW (300 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4311 153 1 04 02060 01 2000 110
143 Påföljder för sena betalning av punktskatt på personbilar med motoreffekt över 220 kW (300 hk) och upp till 294 kW (400 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4321 153 1 04 02060 01 2000 110
144 Påföljder för sena betalning av punktskatt på personbilar med motoreffekt över 294 kW (400 hk) och upp till 367 kW (500 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4331 153 1 04 02060 01 2000 110
145 Påföljder för sena betalning av punktskatt på personbilar med motoreffekt över 367 kW (500 hk) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 4341 153 1 04 02060 01 2000 110
146 Påföljder för sen betalning av nyttjandebetalning för hjulfordon (chassi) och släpvagnar för dem som importeras till Ryska federationen, med undantag för hjulfordon (chassi) och släpvagnar för dem som importeras från Vitrysslands territorium Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 9121 153 1 12 08000 01 1010 120
147 Påföljder för sen betalning av nyttjandebetalning för hjulfordon (chassi) och släpvagnar för dem som importeras till Ryska federationen från Republiken Vitrysslands territorium Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen påföljder 9131 153 1 12 08000 01 3010 120
148 Ränta för uppskjuten betalning av importtullar, skyldighet att betala som uppstod från 1 September 2010 Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 2012 153 1 10 11010 01 2000 110
149 Ränta för uppskjutning av betalning av importtull, skyldighet att betala som uppstod före 1 september 2010 år Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 2022 153 1 10 01010 01 2000 110
150 Ränta som om uppskjuten betalning av en särskild tull, Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 2042 153 1 10 11160 01 2000 110
151 fastställd i enlighet med protokollet om tillämpning av särskilda skyddsåtgärder, antidumpning och utjämningsåtgärder mot tredjeländer (bilaga nr 8 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014 av året) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning
152 Ränta som om uppskjuten betalning av antidumpningstull fastställd i enlighet med protokollet om tillämpning av särskilda skyddsåtgärder, antidumpnings- och utjämningsåtgärder i förhållande till tredje land (bilaga nr 8 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014 av året) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 2052 153 1 10 11160 01 2000 110
153 Ränta som om uppskjuten betalning av kompensationsavgiften fastställd i enlighet med protokollet om tillämpning av särskilda skyddsåtgärder, antidumpnings- och utjämningsåtgärder i förhållande till tredje land (bilaga nr 8 till fördraget om Eurasian Economic Union of 29 i maj 2014 av året) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 2062 153 1 10 11160 01 2000 110
154 Ränta som om uppskjuten betalning av exporttull på råolja som exporteras utanför EAEU: s tullområde Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 3012 153 1 10 01021 01 2001 110
155 Ränta som om uppskjuten betalning av exporttull på råolja, med undantag för olja som exporteras utanför EAEU: s tullområde Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 3022 153 1 10 01021 01 2002 110
156 Ränta som om uppskjutning av betalning av exporttull på naturgas lämnades Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 3032 153 1 10 01022 01 2000 110
157 Ränta som om uppskjuten betalning av exporttull på varor härrörande från olja Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 3042 153 1 10 01023 01 2000 110
158 Ränta som om en uppskjuten betalning av exporttull på varor för vilka en särskild kod för typen av exporttull inte finns Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 3052 153 1 10 01024 01 2000 110
159 Intresset är som att bevilja uppskjutning av betalning av exporttull på råolja som exporteras från Ryska federationens territorium genom Republiken Vitrysslands territorium genom rörledningstransport, enligt separata avtal Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 3062 153 1 10 01021 01 2003 110
160 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på etylalkohol från livsmedelsråvaror (med undantag av vin, druv, frukt, brandy, kalvados, destillat av whisky) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4012 153 1 04 02011 01 2000 110
161 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på alkoholhaltiga produkter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4022 153 1 04 02020 01 2000 110
162 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på tobaksrör, rökning, tuggning, sugning, snuffning, vattenkrok (med undantag för tobak, som används som råmaterial för produktion av tobaksvaror) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4032 153 1 04 02030 01 2000 110
163 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på motorbensin Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4042 153 1 04 02040 01 2000 110
164 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på rakt bensin Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4052 153 1 04 02140 01 2000 110
165 Intresse för uppskjutning av punktskatt på personbilar med motoreffekt upp till 67,5 kW (90 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4062 153 1 04 02060 01 2000 110
166 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på dieselbränsle Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4072 153 1 04 02070 01 2000 110
167 Intresse för uppskjuten betalning av punktskatt på motoroljor för diesel och (eller) förgasare (injektionsmotorer) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4082 153 1 04 02080 01 2000 110
168 Intresse för uppskjutande av punktskatt på vin, fruktvin (med undantag för mousserande viner), vindrycker gjorda utan tillsats av rektifierad etylalkohol gjord av livsmedelsråvaror och (eller) alkoholiserad druv eller annan fruktmjöl och (eller) vin destillat och / eller fruktdestillat Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4092 153 1 04 02090 01 2000 110
169 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på öl med standard (standardiserat) innehåll av volymfraktionen av etylalkohol till 0,5 procent, inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4102 153 1 04 02100 01 2000 110
170 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på alkoholprodukter med en volymandel av etylalkohol över 9-procent (med undantag för öl, vin, fruktvin, mousserande viner (champagne), vindrycker gjorda utan tillsats av rektifierad etylalkohol framställd av livsmedelsråvaror och (eller ) alkoholiserad druv eller annan fruktört och (eller) vindestillat och (eller) fruktdestillat) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4122 153 1 04 02110 01 2000 110
171 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på alkoholprodukter med en volymandel av etylalkohol upp till 9 procent inklusive (med undantag för öl, drycker gjorda på basis av öl, vin, fruktvin, mousserande viner, champinjoner, cider, poiret, mjöl, vindrycker gjorda utan tillsats av rektifierad etylalkohol framställd av livsmedelsråvaror och (eller) alkoholiserad druv eller annan fruktmjöl och (eller) vindestillat och (eller) fruktdestillat) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4132 153 1 04 02130 01 2000 110
172 Intresse för uppskjutning av punktskatter på vin, druvor, frukt, brandy, calvados, whisky destillat Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4142 153 1 04 02012 01 2000 110
173 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på etylalkohol från icke-livsmedelsråvaror Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4152 153 1 04 02013 01 2000 110
174 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på cider, poire, mead Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4162 153 1 04 02120 01 2000 110
175 Intresse för uppskjutning av punktskatt på personbilar med motoreffekt över 67,5 kW (90 hk) och upp till 112,5 kW (150 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4182 153 1 04 02060 01 2000 110
176 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på motorcyklar med motoreffekt över 112,5 kW (150 hk) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4192 153 1 04 02060 01 2000 110
177 Intresse för uppskjutning av punktskatt på mousserande viner (champagne) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4202 153 1 04 02090 01 2000 110
178 Intresse för att försena betalning av punktskatt på öl med ett standard (standardiserat) innehåll av volymfraktionen av etylalkohol över 0,5 procent och upp till 8,6 procent inklusive ölbaserade drycker Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4212 153 1 04 02100 01 2000 110
179 Intresse för att försena betalningen av punktskatt på öl med ett standard (standardiserat) innehåll av volymen fraktion av etylalkohol över 8,6 procent Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4222 153 1 04 02100 01 2000 110
180 Intresse för uppskjutning av punktskatt på cigarrer Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4232 153 1 04 02030 01 2000 110
181 Intresse för uppskjutning av punktskatt på cigarillos (cigarrer), bidis, kretek Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4242 153 1 04 02030 01 2000 110
182 Intresse för uppskjutning av punktskatt på cigaretter, cigaretter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4252 153 1 04 02030 01 2000 110
183 Ränta på uppskjutning av punktskatt på mellersta destillat Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4262 153 1 04 02170 01 2000 110
184 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på elektroniska nikotinleveranssystem Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4272 153 1 04 02180 01 2000 110
185 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på vätskor för elektroniska nikotinleveranssystem Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4282 153 1 04 02190 01 2000 110
186 Ränta för uppskjuten betalning av punktskatt på tobak (tobaksvaror), avsedda för konsumtion genom uppvärmning Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4292 153 1 04 02200 01 2000 110
187 Intresse för uppskjutning av punktskatt på personbilar med motoreffekt över 112,5 kW (150 hk) och upp till 147 kW (200 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4302 153 1 04 02060 01 2000 110
188 Intresse för uppskjuten betalning av punktskatt på personbilar med motoreffekt över 147 kW (200 hk) och upp till 220 kW (300 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4312 153 1 04 02060 01 2000 110
189 Intresse för uppskjutning av punktskatt på personbilar med motoreffekt över 220 kW (300 hk) och upp till 294 kW (400 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4322 153 1 04 02060 01 2000 110
190 Intresse för uppskjutning av punktskatt på personbilar med motoreffekt över 294 kW (400 hk) och upp till 367 kW (500 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4332 153 1 04 02060 01 2000 110
191 Intresse för uppskjutning av punktskatt på personbilar med motoreffekt över 367 kW (500 hk) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 4342 153 1 04 02060 01 2000 110
192 Ränta för uppskjuten betalning av mervärdesskatt Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta för uppskjuten betalning 5012 153 1 04 01000 01 2000 110
193 Ränta vid avbetalning av importtullar, skyldighet att betala som uppstod från 1 September 2010 Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 2013 153 1 10 1101001 2000 180
194 Ränta vid avbetalning av importtullar, skyldighet att betala som uppstod före 1 september 2010 år Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 2023 153 1 10 01010 01 2000 110
195 Ränta på avbetalning av punktskatt på etylalkohol från livsmedelsråvaror (med undantag av destillat vin, druv, frukt, brandy, calvados, whisky) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4013 153 1 04 02011 01 2000 110
196 Ränta vid avbetalning av punktskatt på alkoholhaltiga produkter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4023 153 1 04 02020 01 2000 110
197 Ränta vid avbetalning av punktskatt på tobaksrör, rökning, tuggning, sugning, snusning, vattenkrok (med undantag för tobak, som används som råmaterial för produktion av tobaksvaror) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4033 153 1 04 02030 01 2000 110
198 Ränta vid avbetalning av punktskatt på motorbensin Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4043 153 1 04 02040 01 2000 110
199 Ränta vid avbetalning av punktskatt på rakt bensin Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4053 153 1 04 02140 01 2000 110
200 Ränta på avdrag av punktskatt på personbilar med motoreffekt upp till 67,5 kW (90 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4063 153 1 04 02060 01 2000 110
201 Ränta vid avbetalning av punktskatt på dieselbränsle Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4073 153 1 04 02070 01 2000 110
202 Ränta vid avbetalning av punktskatt på motoroljor för diesel och (eller) förgasare (injektionsmotorer) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4083 153 1 04 02080 01 2000 110
203 Ränta på avdrag för punktskatt på vin, fruktviner (med undantag för mousserande viner (champagne), vindrycker gjorda utan tillsats av rektifierad etylalkohol gjord av livsmedelsråvaror och (eller) alkoholiserad druv eller annan fruktmjöl och (eller) vin destillat och / eller fruktdestillat Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4093 153 1 04 02090 01 2000 110
204 Ränta vid avbetalning av punktskatt på öl med standard (standardiserat) innehåll av volymfraktionen av etylalkohol till 0,5 procent, inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4103 153 1 04 02100 01 2000 110
205 Ränta vid avbetalning av punktskatt på alkoholprodukter med en volymandel av etylalkohol över 9-procent (med undantag för öl, vin, fruktvin, mousserande viner (champagne), vindrycker gjorda utan tillsats av rektifierad etylalkohol framställd av livsmedelsråvaror och (eller ) alkoholiserad druv eller annan fruktört och (eller) vindestillat och (eller) fruktdestillat) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4123 153 1 04 0211001 2000 110
206 Ränta på avbetalning av punktskatt på alkoholprodukter med en volymandel av etylalkohol upp till 9 procent inklusive (med undantag för öl, drycker framställda på basis av öl, vin, fruktvin, mousserande viner, champinjoner, cider, poiret, mjöl, vindrycker gjorda utan tillsats av rektifierad etylalkohol framställd av livsmedelsråmaterial och (eller) alkoholiserad druv eller annan fruktmjöl och (eller) vindestillat och (eller) fruktdestillat) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4133 153 1 04 02130 01 2000 110
207 Ränta på avbetalning av punktskatt på destillat Vin, druv, frukt, brandy, Calvados, Whisky Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4143 153 1 04 02012 01 2000 110
208 Ränta på avbetalning av punktskatt på etylalkohol från icke-livsmedelsråvaror Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4153 153 1 04 02013 01 2000 110
209 Ränta på avbetalning av punktskatt på cider, poire, mead Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4163 153 1 04 02120 01 2000 110
210 Ränta på punktskatt på personbilar med en motoreffekt över 67,5 kW (90 hk) och upp till 112,5 kW (150 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4183 153 1 04 02060 01 2000 110
211 Ränta på avdrag för punktskatter på motorcyklar med en motoreffekt över 112,5 kW (150 hk) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4193 153 1 04 02060 01 2000 110
212 Ränta vid avbetalning av punktskatt på mousserande viner (champagne) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4203 153 1 04 02090 01 2000 110
213 Ränta vid avbetalning av punktskatt på öl med standard (standardiserat) innehåll av volymandel av etylalkohol över 0,5 procent och upp till 8,6 procent inklusive ölbaserade drycker Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4213 153 1 04 02100 01 2000 110
214 Ränta på avbetalning av punktskatt på öl med ett standard (standardiserat) innehåll av volymfraktionen av etylalkohol över 8,6 procent Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4223 153 1 04 02100 01 2000 110
215 Ränta på avbetalning av punktskatt på cigarrer Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4233 153 1 04 02030 01 2000 110
216 Ränta på avbetalning av punktskatt på cigarillos (cigarrer), bidi, kretek Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4243 153 1 04 02030 01 2000 110
217 Ränta på avdrag för punktskatt på cigaretter, cigaretter Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4253 153 1 04 02030 01 2000 110
218 Ränta vid avbetalning av punktskatt på mellersta destillat Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4263 153 1 04 02170 01 2000 110
219 Ränta vid avbetalning av punktskatt på elektroniska nikotinleveranssystem Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4273 153 1 04 02180 01 2000 110
220 Ränta på avdrag för punktskatt på elektroniska nikotinleveranssystem Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4283 153 1 04 02190 01 2000 110
221 Ränta vid avbetalning av punktskatt på tobak (tobaksvaror), avsedda för konsumtion genom uppvärmning Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4293 153 1 04 02200 01 2000 110
222 Ränta på punktskatt på personbilar med motoreffekt över 112,5 kW (150 hk) och upp till 147 kW (200 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4303 153 1 04 02060 01 2000 110
223 Ränta på punktskatt på personbilar med motoreffekt över 147 kW (200 hk) och upp till 220 kW (300 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4313 153 1 04 02060 01 2000 110
224 Ränta på punktskatt på personbilar med en motoreffekt över 220 kW (300 hk) och upp till 294 kW (400 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4323 153 1 04 02060 01 2000 110
225 Ränta på punktskatt på personbilar med en motoreffekt över 294 kW (400 hk) och upp till 367 kW (500 hk) inklusive Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4333 153 1 04 02060 01 2000 110
226 Ränta på avdrag av punktskatt på personbilar med en motoreffekt över 367 kW (500 hk) Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 4343 153 1 04 02060 01 2000 110
227 Ränta för avbetalning av mervärdesskatt Betalningar, som betalas enligt lagstiftningen i Ryska federationen Ränta vid avbetalning 5013 153 1 04 01000 01 2000 110
1 till 20 (228)


Från 1.01.2020 är följande BSC: er undantagna från budgetklassificeringen av budgetintäkter:

 • 153 1 16 90010 01 6000 140 "Övriga inkomster från monetära påföljder (böter) och andra ersättningsbelopp som krediterats till den federala budgeten";
 • 153 2 07 01012 01 6000 140 "Ränta som betalas vid överträdelse av villkoren för överföring av exporttullbeloppet";
 • 153 1 14 03012 01 0400 440 “Fonder från avyttring och försäljning av konfiskerad och annan egendom förvandlades till Rysslands inkomst, med undantag för medel från försäljning av konfiskerad egendom som erhållits till följd av korruptionsöverträdelser (angående försäljning av varulager av den angivna fastigheten) (andra medel från avyttring och försäljning av konfiskerad och annan egendom förvandlades till Rysslands inkomster);
 • 153 1 16 03030 01 6000 140 “Insamling av kontanter (böter) för administrativa brott inom området skatter och avgifter som anges i Rysslands kod för administrativa brott ”;
 • 153 1 16 04000 01 6000 140 "Monetära påföljder (böter) för brott mot handlingar som utgör lagen i den Eurasiska ekonomiska unionen, Rysslands lagstiftning om tull".
 • 153 1 16 05000 01 6000 140 "Insamling av kontanter (böter) för brott mot Rysslands valutalagstiftning och handlingar för valutaregleringsorgan, samt Rysslands lagstiftning inom exportkontrollområdet";
 • 153 1 16 07000 01 6000 140 “Insamling av kontanter (böter) för brott mot Rysslands lagstiftning om grunden till det ryska federationens konstitutionella system, om Ryska federationens statsmakt, Rysslands public service, om Rysslands val och folkomröstningar, om kommissionären för mänskliga rättigheter i Ryssland ”;
 • 153 1 16 12000 01 6000 140 "Påföljder (böter) för brott mot Rysslands lagstiftning om att motverka legalisering (tvätt) av intäkter från brott och finansiering av terrorism, om cirkulation av narkotiska och psykotropa droger";
 • 153 1 16 21010 01 6000 140 "Monetära påföljder (böter) och andra belopp som kan återvinnas från personer som är skyldiga att begå brott och kompensation för egendomskada som krediterats den federala budgeten";
 • 153 1 16 25071 01 6000 140 "Monetära påföljder (böter) för brott mot skogslagstiftningen på skogsmark som är i federalt ägande";
 • 153 1 16 29000 01 6000 140 "Insamling av kontanter (böter) för brott mot lagen om statlig kontroll över genomförandet av internationell vägtransport";
 • 153 1 16 74000 01 6000 140 “Monetära påföljder (böter) för administrativa brott som kränker hälsan, som föreskrivs i Rysslands federala koden för administrativa brott”.   
Senator för Ryska federationen Grigory Karasin och specialrepresentant för Georgiens premiärminister för uppgörelsen av förbindelserna med Ryssland Zurab Abashidze diskuterade på fredag ​​i form av en videokonferens utsikterna för återställande av luftkommunikation mellan de två länderna.
00:58 28-11-2020 Mer detaljer ...
Den 3 december kommer Rysslands federala skatteverk för Ivanovo-regionen att hålla offentliga diskussioner i ett onlineformat
Den 3 december 2020 kl 10:30 kommer Rysslands federala skatteverk för Ivanovo-regionen att hålla offentliga diskussioner om resultaten av brottsbekämpningspraxis och riktlinjer för efterlevnad av obligatoriska krav i följande ämnen: 1. Förfarande och funktioner för inlämning av juridiska personer och enskilda personer ...
00:42 28-11-2020 Mer detaljer ...
BUCH.1С i slutet av veckan påminner traditionellt om de viktigaste nyheterna om de avgående arbetsdagarna.
00:15 28-11-2020 Mer detaljer ...
BUH.1С sammanställer regelbundet en kort översikt över nyheterna på online-biljettkontor för att hjälpa revisorer, chefer och entreprenörer att hålla sig ajour med de senaste utvecklingen inom CCT.
23:35 27-11-2020 Mer detaljer ...